juli 28

Ud og ind ad DØREN til din kreativitet

Tag nu metaforen ‘at åbne en dør’. Den er enkel og nem at forholde sig til. Den kan sikkert bruges i mange sammenhænge. Åbnes den udad eller indad kan man spørge sig selv. Umiddelbart vil det være naturligt at åbne den ud ad, ligesom at skubbe den væk fra dig selv, så kan du komme ud i verden. Skifte fokus og på den måde navigere i den ydre verden.

Ved en nøjere gennemgang får du ikke det hele med, døren skygger for en del af den verden du åbner. Man/du kan sige ‘skidt pyt med det’, jeg vil ud i verden.

Paradigmeskiftet opstår hvis du åbner indad, så du samtidigt er i dit eget univers, men har adgang til den ydre verden. Du er forbindelsen mellem den indre og ydre verden. Du er i begge, har adgang til begge verdener, frit og ubesværet. Du kan lade energien strømme friere, når du har vendt hængslerne til døren. Du kan selv bestemme hvordan du med dit indre kan regulere energistrømmen fra dit indre til det ydre og omvendt. Mængden og intensitet har du mere kontrol over når du åbner døren indad. Når døren åbner ud ad, kan  ‘ydre’ begivenheder komme ind i dit liv  og styre eller påvirke din energi strøm i det indre. Det kan være godt nogle gange, men ikke hvis du ikke har fat i din egen energistrøm, så vil det måske påvirke på en forstyrrende måde. Måske ligefrem stoppe din indre opdagelsesrejse og gøre dig mere låst til den ydre verden.

Hvad har det med kreativitet at gøre?

Jo, tænk over hvordan du, inden du vender dig mod den ydre verden med noget der er kreativt, skaber en forudsætning ved at kontakte noget (din energi kilde) inde i dig selv. Så har du ‘bedre’ fat i dig selv, du står mere fast med din egen indre energistrøm. Du bliver mindre sårbar overfor den ydre verden.

Denne bog viser dig en række øvelser som giver dig et grundlag for at undersøge nogle tilstande, følelser, tanker inde i dig selv, som betyder at det du arbejder med, fx et projekt, et musikstykke, teaterstykke, en bog, bliver bedre forbundet med en indre ægte glød fra dit eget univers. Når du har fat i denne glød, det er del 2 af bogen, så vil du kunne opleve en styrket forbindelse melem din indre og ydre verden.

Læs den og lad dig forvandle dig selv til den du i bund og grund er skabt til at være…

pf juli 2016