december 12

Logbog til livet

denne bog er en opskrift til hvordan du ved hjælp af en logbog skaber kvalitet i dit liv. Det der skiller denne bog ud fra andre bøger er at du selv fører logboben. Det vil sige du tager stilling til mange forskellige ting i din hverdag og på den måde får du overblik og kvalitet ind i dit liv.

 

Jeg kan forklare det på en anden måde. Tag et projekt, en udfordring, eller noget der betyder noget for dig. Før derefter en logbog, skriv alt ned i forhold til hvad du gør, tænker, hvordan din adfærd er uden at du ændrer på din adfærd. Blot iagttager dine handlinger, dit humør, din stemning. Beskriv dine tanker som du har i forbindelse med det emne/tema du er optaget af. Jeg tror det er forsinkelsen i det skrevne der skaber en resonans i kroppen, så dine tanker skaber nye neurologiske forbindelse. Derved bliver din måde en at skrive på en bevidsthedsudvidende og personlighedsforstærkende metode.

Dit tema/problem bliver måske også løst, men det er vigtigt at det ikke er det der er formålet. Det er den observation eller betragtning der er vigtigst. For mig har det også betydning for selvværdet. Selvværdet stiger når jeg tør gå ind og reelt beskrive det der foregår i mit liv.