februar 19

Hvordan sætter man komma?

Kommaregel:

Simpel guide til kommasætning for den uøvede. Guiden gør dig i stand til at sætte et korrekt komma.

Brug altid krydsbolle-teknikken, så er du 100% sikker på, at det du gør er korrekt. Snart tænker du ikke over det, kan høre hvor kommaet skal sitte og har måske mod på at lære at sætte de mere komplicerede kommaer.

1. Basisviden
Det grundlæggende princip i den grammatiske kommatering er, at man ved at finde udsagnsled og grundled, kan splitte den store sætning op i flere mindre sætningerne (via et eller flere kommaer).

Bollen
Udsagnsled = Bolle = O = ord hvor man kan sige ‘jeg’ foran
Eks.: Jeg kan, jeg vil, han løber, tigeren skriger.

OBS! Ved de sidste to ord kan du jo også sætte ’jeg’ foran!

Bolle sættes derfor under ’kan’, ’vil’, ’løber’, ’skriger’.

Krydset
Grundled = Kryds = X = hvem kan, hvem vil, hvem løber, hvem skriger, det gør jeg, han og tigeren.

Kryds sættes derfor under ’jeg’, ’han’ og ’tigeren.

Eksempler

Hun siger, at kommasætning er det nemmeste i verdenen.

Hun siger at kommasætning er det nemmeste i
X O , X O

TanteOda sidder på stolen, der står ved bordet.

TanteOda sidder stolen der står ved bordet
X O , X O

Solen står op, og dagen begynder.

Solen står op og dagen begynder
X — O — , X O

(rød markering=komma)

En god huskeregel er også, at ved
2 sæt “kryds og bolle”, dvs. to krydser og to boller, placeres der 1 komma i sætningen*.
3 sæt giver 2 kommaer
4 sæt giver 3 kommaer osv.

(Man kan ikke sætte et komma midt i et sæt)

2. Andre vigtige kommaregler

Indskudt sætning
Kvinden, der drikker en stor kop te, sidder foran caféen.

”der drikker en stor kop te” er en indskudt sætning, idet fjernede man sætningen, ville man alligevel godt kunne sige ”Kvinden sidder foran caféen”. Der skal altid komma omkring en indskudt sætning.

Opremsninger
Jeg bryder mig ikke om medisterpølse, tunge, pizza og pasta.

Komma indsættes her i stedet for ’og’, så det ikke bliver ”medisterpølse og tunge og pizza og pasta” – det lyder jo tumpet. Inden allersidste ord i opremsningen, indsættes et ’og’/’eller’ fremfor komma.

Navne